• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

Изјава - сагласност за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац

Лица овлашћена да прибављају податке из службених евиденција

Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине
Одељење за општу управу Штампа
31. март 2011.

Одељење за општу управу врши послове који се односе на:
- праћење законитости и ефикасности рада Управе Градске општине;
- обављање послова из области радних односа запослених у Управи; праћење кадровске структуре запослених; вођење персоналне евиденције;
- обављање стручних послова у вези са статусом избеглих, прогнаних и интерно расељених лица поверених од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије;
- издавање уверења о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица;
- обављање стручних послова у вези сахрањивања социјално угрожених лица на терет средстава буџета Градске општине;
- стручне послове пописа заоставштине умрлих лица на захтев суда;
- извршавање извршних решења из надлежности овог одељења;
- издавање и регистрација радних књижица;
- оверавање уговора о раду са кућним помоћним особљем између послодавца и радника у издвојеним пословним просторијама и рада ван седишта простора;
- обављање послова у вези ученичких и студентских кредита и стипендија;
- обављање послова писарнице/пријемне канцеларије, распоређивање предмета по одељењима и службама, послова архиве и експедиције, послове овере потписа, преписа и рукописа;
- старање о изради и употреби печата;
- послове пружања правне помоћи грађанима;
- управне послове који нису у делокругу рада другог одељења/службе Управе Градске општине, ако по природи ствари не може да се утврди надлежност за вршење тих послова;
- друге послове у области опште управе које Град повери Градској општини.


 

КОНТАКТ:

 

Начелник: Биљана Јовановић
Зграда Општине, приземље, канцеларија 12
тел. 8241-656, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели