• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Седница Скупштине ГО Младеновац заказана за 19. септембар Штампа
13. септембар 2018.

Председник Скупштине градске општине Младеновац, Драган Вукадиновић, заказао је седницу Скупштине градске општине Младеновац за 19.9.2018. године (среда), са почетком у 15,00 часова.


Дневни ред :


1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО МЛАДЕНОВАЦ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

4. РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2018. ГОДИНУ, СА ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГО МЛАДЕНОВАЦ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА, СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА

5. РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" ЗА 2018. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА

6. РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА

7. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2017. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОЗИМА АКАТА

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2018. ГОДИНЕ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

11. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА "МЛАДЕНОВАЦ" У НАЗИВУ СПОРТСКОГ ДРУШТВА БОРИЛАЧКИ КЛУБ "ЧОПОР" ИЗ МЛАДЕНОВЦА И У НАЗИВУ "УДРУЖЕЊА РЕКРЕАТИВАЦА МЛАДЕНОВАЦ" ИЗ МЛАДЕНОВЦА

12. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА", МЛАДЕНОВАЦ, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ