• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести
Огласи, тендери и конкурси
Појашњење конкурсне документације - адаптација пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246
12. април 2019.

У поступку јавне набавке извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), OП-ЈН бр. 3.7/2019, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованих понуђача од 10.4.2019. године, Комисија даје следеће појашњење:

 
Оглас - закуп пословног простора - Ул. Милутина Миланковића 45
11. април 2019.

Предмет јавног надметања је пословни простор у Младеновцу - локал означен као објекат бр. 1 на к.п. бр. 3633 КО Младеновац село у Ул. Милутина Миланковића 45, нето површине 51,30 m2, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања.

 
Јавни позив - додела јавних признања
10. април 2019.

Јавни позив за подношење иницијатива за доделу јавних признања Градске општине Младеновац за 2019.годину.

 
Обавештење о закљученом уговору - набавка рачунара
08. април 2019.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка рачунара (радне станице и лаптопови) за потребе Управе ГО Младеновац, ЈНМВ бр. 1.3/2019.

 
Конкурс - суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
04. април 2019.

Конкурс за за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији градске општине Младеновац до краја 2019. године.

 
Јавни позив - суфинансирање пројеката цркава и верских заједница
04. април 2019.

Јавни позив за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019.години.

 
Јавна набавка мале вредности - изградњу водоводне мреже и резервоара за воду
04. април 2019.

Предмет јавне набавке: услуга израде техничке документације за изградњу водоводне мреже и резервоара за воду на територији ГО Младеновац, ЈНМВ бр. 2.8/2019 - за Партију 1 и 2.

 
Позив за подношњење понуда - Израда техничке документације
03. април 2019.

ЈНМВ - Израда техничке документације за изградњу канализационе (фекалне) мреже у ул. Краља Петра I ка Аутоцентру Михајиловић - Партија 3

 
Измене и допуне конкурсне документације - адаптација пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246
01. април 2019.

Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), OП-ЈН бр. 3.7/2019, која је дана 8.3.2019. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

 
Појашњење конкурсне документације - адаптација пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246
01. април 2019.

У поступку јавне набавке извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац"), OП-ЈН бр. 3.7/2019, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованих понуђача од 29.3.2019. године, Комисија даје следеће појашњење:

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 2 од 85