• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести
Огласи, тендери и конкурси
Одлука - избор пројеката Удружења усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја
15. март 2016.

Одлука о избору пројеката Удружења пријављених на јавни конкурс за финансирање пројекта Удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац. 

 
Појашњење конкурсне документације - куповина опреме за безбедност учесника у саобраћају
11. март 2016.

Појашњење конкурсне документације У поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина опреме за безбедност учесника у саобраћају за Партију 1 - куповина светлеће ротације за пољопривредне машине ЈНМВ бр. 1.4/2016, а поводом захтева заинтересованог понуђача за појашњењем конкурсне документације од 10.3.2016. године, комисија даје следећа појашњења: 

 

 
Коначна листа вредновања и рангирања - пројеката усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја
09. март 2016.

Комисија за безбедност саобраћаја на путевима утврдила је Коначну листу вредновања и рангирања достављених предлога пројеката  усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју градске општине Младеновац. 

 
Jавна набавка мале вредности - електрична енергија
09. март 2016.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од 12 месеци. 

 

 
Појашњење конкурсне документацје - јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом
08. март 2016.

У отвореном поступку јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом, ОТ-ЈН бр. 2.2/2016, а поводом захтева заинтересованог понуђача за додатним информацијама конкурсне документације од 7.3.2016. године, комисија даје следећа појашњења: 

 
Јавна набавка мале вредности - куповина опреме за безбедност учесника у саобраћају
08. март 2016.

Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – куповина опреме за безбедност учесника у саобраћају за Партију 1 - куповина светлеће ротације за пољопривредне машине. 

 
Оглас - издавање у закуп пословног простора у ул. Краља Петра Првог бр. 179
07. март 2016.

Предмет јавног надметања је пословни  простор у ул. Краља Петра Првог бр.179, у укупној површини од  58,00 м2, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања. 

 
Оглас - издавање у закуп пословног простора у ул. Краља Петра Првог бр. 164
07. март 2016.

Предмет јавног надметања је пословни  простор у Краља Петра Првог бр. 164, у укупној површини од  40,00 м2, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања.У овом пословном простору могу се обављати све врсте делатности. 

 
Јавна набавка - отворени поступак - превоз ученика
01. март 2016.

Предмет јавне набавке је услуга превоза ученика на територији ГО Младеновац. 

 

 
Предлог ранг листе - пројекти усмерени ка унапређењу саобраћаја
26. фебруар 2016.

Предлог листе вредновања и рангирања достављених предлога пројеката по упућеном јавном позиву за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју градске општине Младеновац. 

 
<< Почетак < Претходна 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Следећа > Крај >>

Страна 96 од 106