• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Новчана надокнада новорођеној деци - подношење захтева Штампа
13. март 2015.
 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНО НОВЧАНО ДАВАЊЕ
НОВОРОЂЕНОЈ ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

 

Одлуком Скупштине градске општине Младеновац, донета на седници одржаној 4. марта 2015. године, објављена у „Службеном листу града Београда“, број 13/15 од 9. марта 2015. године, ступила на снагу 10. марта 2015. године, установљен је нови облик заштите – право на једнократно новчано давање новорођеној деци на територији градске општине Младеновац.

 

Ова једнократна помоћ, у износу од 10.000,00 динара, може се  остварити за свако дете рођено од 10. марта ове године и касније.

 

Захтев за остваривање права на једнократно новчано давање подноси се у згради Управе градске општине Младеновац у улици Краља Петра Првог бр. 173, сваког радног дана од 8 до 15,30 сати.

 

Право на једнократно новчано давање остварује свака мајка са пребивалиштем пријављеним на територији градске општине Младеновац најмање годину дана пре дана рођења детета, као и са боравком у статусу интерно расељеног лица са Косова и Метохије најмање годину дана пре дана рођења детета.

 

Право на једнократно новчано давање остварује се на основу захтева који се подноси у року од три месеца од рођења детета. Уз захтев се прилаже и извод из матичне књиге рођених за дете – децу (фотокопија), лична карта (фотокопија) и фотокопија текућег рачуна. Уколико захтев подноси отац детета, уз захтев се прилаже, поред наведених докумената и извод из матичне књиге венчаних, односно оверена изјава два сведока да родитељи детета живе у ванбрачној заједници.

 

ПРЕУЗМИТЕ : ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

ИЗ СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

У Младеновцу, 12. марта 2015. године