logo

Одобрење за постављање балон-хала спортске намене

Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

 

Потребна документација:
- Образац захтева
- Доказ о праву својине, односно праву коришћења или праву закупца на грађевинском земљишту (власнички лист, односно лист непокретности, копија плана парцеле, уговор о закупу, решење надлежног органа о утврђивању права коришћења земљишта)
- Доказ да је закуподавац сагласан са постављањем балон сале на закупљеном земљишту
- Информација о локацији
- Техничка документација у три примерка :
-главни пројекат балон-сале припремљен у складу са законом којим се уређује изградња објеката и важећим стандардима и прописима
-изјаву одговорног пројектанта одговарајуће струке да је техничка документација припремљена у складу са важећим прописима и стандардима
-услове и сагласност надлежне организације за заштиту културних добара или добра које ужива претходну заштиту
- Доказ о уплати административне таксе

Општинска административна такса (за подношење захтева)
износ: 300 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Општинска административна такса (за доношење решења)
износ: 9.248,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите OVDE

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 07.30-15.30

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.