logo

Извод из матичне књиге венчаних

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:
Услужни центар

Напомена везана за документацију:
- За лица која су брак закључила пре 1946. обавезно навести цркву у којој је брак склопљен.
- Извод из матичне књиге венчаних се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Републичка административна такса
- износ за прву копију: 400 дин. (домаћи извод) или 670 дин. (међународни)
- за сваку следећу копију: 120 дин. (домаћи извод) или 380 дин. (међународни извод)
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Напомена:
Извод се издаје за лица уписана у матичне књиге Матичног подручја Младеновац, као и за остале градске општине Града Београда и друге општине и градове уколико су подаци унети у електронску евиденцију.

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-690

Радно време са странкама: 07.30-15.30

 

Изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и уверења о држављанству, можете да поручите и преко нашег Интернет сервиса Виртуелни матичар.

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.