logo

Одобрење за постављање привремених покретних објеката на јавним површинама

Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

 

- Наменски монтажни објекти (чуварска кућица и сл, објекат у функцији обављања послова обезбеђења јавне намена, односно терминусни објекти, монтажни објекти за смештај алата, опреме и сл, објекат за потребе обављања делатности јавних комуналних предузећа)
- Монтажно - демонтажни објекти за потребе одржавања културних, спортских и др. манифестација (трибине, позорнице и сл.)
- Жардињере и друге посуде за биљне засаде
- Клупе и слични објекти намењени седењу
- Опрема за игру и рекреацију (опрема за игру деце, љуљашке, тобоган, пењалица, вртешка и сл,), опрема за рекреацију грађана која је намењена за беспалтно коришћење (фитнес опрема, опрема за скејт, шах и сл.)
- Поштански сандучићи и телефонске говорнице
- Стубови, ограде и друге врсте запрека ради запречавања или усмеравања саобраћаја
- Јавни часовници
- Јавни тоалети

 

Потребна документација:
- Образац захтева
- Уговор о отварању пословног рачуна, картон депонованих потписа и фотокопија личне карте
- Решење Агенције за привреднe регистрe са матичним бројем и ПИБ-ом
- Уверење од стране Управе јавних прихода Града Београда о измиреним обавезама
- Техничка документација* у пет примерака
* фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица са одговарајућом лиценцом, приказ објекта са техничким описом са фотографским или графичким приказом
- Сагласност организационих јединица Градске управе Града Београда надлежних за послове саобраћаја и урбанизма и других надлежних органа и организација ако им је предметна површина поверена на управљање

Општинска административна такса (за подношење захтева)
износ: 300 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Општинска административна такса (за издавање решења о постављању привременог објекта)
износ: 6.191,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

 

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде OVDE 

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 07.30-15.30

 


Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.