logo

Служба за послове одбране, цивилне заштите и ванредних ситуација

Служба за послове одбране, цивилне заштите и ванрeдних ситуација, врши послове који се односе на:

-пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица, организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана;предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације,посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Штаба за ванредне ситуације општине и потреба цивилне заштите у смислу организације и опремања јединице цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине,као и друге послове из свог делокруга;

  • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
  • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
  • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.

 

КОНТАКТ:

Начелник: 
Зграда Општине, приземље, канцеларија 2
тел. 
e-mail: 

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.