logo

Одобрење за постављање забавних паркова, циркуса и спортских објеката

Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Одобрење се издаје за постављање забавног парка, циркуса, спортских објеката и других монтажних и наменских монтажних објеката за извођење културних, спортско-рекреативних и других сличних програма комерцијалног типа, односно привремени објекти које поставља предузеће.

Потребна документација:
- Образац захтева
- Решење Агенције за привредне регистре са матичним бројем и ПИБ-ом
- Уговор о отварању пословног рачуна, картон депонованих потписа и фотокопија личне карте
- Уверење Управе јавних прихода Града Београда о измиреним обавезама
- Техничка документација* у пет примерака
*Приказ свих објеката, предлог њиховог размештаја у размери 1:200 до 1:500, податке о потребама за прикључење на електро, водоводну и канализaциону мрежу и фотографски приказ површине на којој се објекат поставља
- Сагласност организационих јединица Градске управе Града Београда надлежних за послове саобраћаја и урбанизма и других надлежних органа и организација ако им је предметна површина поверена на управљање
- Доказ о уплати административне таксе

Општинска административна такса (за подношење захтева)
износ: 300 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Градска општина Младеновац

Општинска административна такса (за решење о одобрењу)
износ: 8.826,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Градска општина Младеновац

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите OVDE

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 07.30-15.30

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.