logo

Космај

.

Космај је са 628 m надморске висине највећа, најпривлачнија и најзначајнија геоморфолошка природна лепота у околини Београда, Сопота и Младеновца. После Авале (511 m) најнижа је планина у Шумадији. На њему се истичу три врха: Мали, Голи и Рутави. Главни гребен Космаја полумесечастог је облика и пружа се у правцу југозапад-североисток.

Иако је Космај ниска планина, ипак својим изгледом у виду острва доминира у овом делу ниске Шумадије, изнад валовитог неогеног побрђа, рашчлањеног благим речним долинама. На мање од сат времена вожње колима од Београда представља место које људи често бирају за дневне излете.

Назив Космај настао је од келтске речи "cos" (шума) и прединдоевропске речи "maj" (планина). Међутим, Римљани су Космај прилагодили митологији јер је добио значење "casa Maiac" - станиште богиње Маје.

Читав пејзаж је под вегетацијом. Стрмије стране обрасле су шумом (претежно буковом и храстовом, а местимично и четинарском). Благе падине су под травнатом вегетацијом, а подножје под воћњацима и њивама, док су заравни претежно са пропланцима. На Космају има и разне дивљачи од значаја за ловни туризам (зечеви, срне, фазани, јаребице, лисице и препелице, а некада давно и вукови).

Живи свет Космаја чини: 550 врста биљака са доста реликтних, субендемних и ретких врста; 300 врста гљива; 24 врсте херпетофауне; 51 врста сисара; 96 врста птица; велики број различитих врста инсеката и богата шумска вегетација - преко 70% површине планине је под шумском вегетацијом (храстове и букове састојине, уз учешће четинарских култура). Подгорину Космаја чине питоми рурални предео, у коме ратарске површине преовлађују над ливадама, воћњацима и шумама. Планина је окружена старим, ниско положеним сеоским насељима: Рогача, Неменикуће, Амерић, Кораћица и Велика Иванча.

Природно добро Космај заштићено је од стране Града Београда 2005. као предео изузетних одлика. Овај предео стављен је под заштиту због очувања и унапређења живописних пејзажних обележја и квалитета шума, разноврсности и богатства биљног и животињског света, квалитета вода, земљишта и ваздуха, добара културне баштине и њиховог амбијента, као и услова за развој туризма, рекреације и пољопривреде.

Заштићено природно добро "Космај" налази се на територији административног подручја Београд, заузимајући делове општина Младеновац и Сопот. Његова површина је 3.514,50 хектара, од чега је 688,30 хектара у државној својини, а 2.826 хектара у приватној и другим облицима својине.

Ово заштићено природно добро поверено је на управљање и старање Јавном предузећу "Србијашуме".

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.