logo

Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор

Потребна документација:
- Захтев за исељење у слободној форми, са тачним подацима у погледу власника стана  и адресе стана или заједничких просторија, имена и  презимена лица која су бесправно усељена у истом;
- Захтев мора да буде потписан од стране лица које га подноси са подацима о адреси становања и контакт телефон, а уколико се захтев подноси преко пуномоћника, уз захтев је неопходно приложити и пуномоћје (оверено уколико пономоћник није адвокат)
- Доказ о праву својине на стану или доказ о правном интересу за исељење
- Доказ о уплати општинских административних такси

Општинске административне таксе
- износ: 300 динара
- износ: 500 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070

Mесто предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар

Телефон за информације: 8241-672

Радно време: 07.30-15.30

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.