logo

Заказивање венчања и закључење брака

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:
- Изводи из матичне књиге рођених за будуће супружнике
- Уверења о држављанству за будуће супружнике
- Важеће личне карте будућих супружника
- По потреби, и друга документа
- Доказ о уплаћеној такси
- Доказ о плаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака
- За лица која су била у браку потребно је приложити извод из матичне књиге венчаних претходно склопљеног брака, са констатацијом о престанку истог

Потребна документација уколико је један од супружника страни држављанин:за држављанина Републике Србије:
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству
- Важећа лична карта
- По потреби, и друга документа
- Доказ о уплаћеној такси
за страног држављанина:
- Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
- Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
- Важећи пасош страног држављанина
- По потреби, и друга документа

Напомене:
- Документа се предају у оригиналу.
- Предата документација се задржава.
- Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца.
- Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања и на сам дан венчања.

Републичка административна такса
ВЕНЧАЊА У СЕДИШТУ МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА (Сала за венчања): 290 дин.

рачун: 840-742221843-57
позив на број: 97 82-070

ВЕНЧАЊА ВАН СЕДИШТА МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА:
- излазак матичара на терен: 12.092 дин. (за стара, немоћна и болесна лица, уз медицинску документацију - 290 дин.)
- такса за венчања: 290 дин.

рачун: 840-742341843-24
позив на број: 97 14-501-07027

 

Место заказивања венчања:
Услужни центар

Телефон за информације: 8241-690

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.