logo

Правна помоћ

Одељење за општу управу
Служба правне помоћи 

Правна помоћ се пружа грађанима:
- давањем усмених правних савета
- састављањем поднесака (тужби, предлога, пријава, правних лекова, представки и сл)
- састављањем исправа (уговора, изјава, завештања).

 

Састављање поднесака и исправа врши се уз накнаду која износи 50% од износа прописаног Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.
Рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 82-070

 

Пружање правне помоћи врши се без накнаде у случајевима:
- давања усмених правних савета
- испуњавања услова за ослобађање од плаћања трошкова поступка у складу са позитивним прописима;
- примања сталне новчане помоћи
- примања зајемчене зараде
- оствареног права на законско издржавање
- привремене незапослености уколико се грађанин води на евиденцији лица која траже запослење
- када грађанин који има својство ратног или мирнодопског инвалида, инвалида рада или породичног инвалида, цивилног инвалида рата, члана породице цивилног инвалида рата, члана породице цивилне жртве рата, избеглог, прогнаног или расељеног лица, a правну помоћ захтева ради остваривања права везаних за таква својства
- када грађани подносе пријаве органима и организацијама у јавном интересу

Постојање основа за ослобађање од плаћања накнаде грађани доказују исправом која се у оригиналу прилаже на увид, а копија исправе се оставља уз поднесак.

Место решавања предмета:
Зграда Oпштине Младеновац, канцеларија 12а

Телефон за информације: 8241-657

Рад са странкама: 07.30-15.30

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.