logo

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу врши послове који се односе на:

- Обављање послова из области прикупљања и анализе података неопходних за управљање људским ресурсима; израду предлога Плана људских ресурса и креирање повољних услова за ефикаснији рад запослених; стручне послове у вези радних односа; управљање кадровима и вођење персоналне евиденције; праћење кадровске структуре запослених ради њеног унапређења и утврђивања оптималних могућности коришћења расположивих знања и способности кадрова ускладу са планираним потребама;

-обављање стручних послова у вези са статусом избеглих,прогнаних и интерно расељених лица поверених од стране Комесаријата за избеглице и миграције;издавање уверења о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица; обављање стручних послова у вези сахрањивања социјално угрожених лица на терет средстава буџета градске општине;

-ажурирање бирачких спискова грађана; обављање послова у вези ченичких и студентских кредита и стипендија;

-обављање послова писарнице, распоређивање предмета по одељењима и службама, послова архиве и експедиције, старање о изради и употреби печата; послове пружања правне помоћи грађанима; правну заштиту права и интереса општине;обезбеђивање техничких услова за организацију зборова грађана, референдума и покретања грађанских иницијатива; обезбеђивање техничких услова за спровођење избора; стручне, административне и техничке послове за потребе рада месних заједница; обављање послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду; сарадња и координација рада са Службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду; координирање и организовање рада Општинског услужног центра; управне послове који нису у делокругу рада другог одељења/службеУправе градске општине, ако по природи ствари не може да се утврди надлежност за вршење тих послова, као и друге послове у области опште управе које Град повери градској општини,

  • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
  • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
  • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.

КОНТАКТ:

 Начелник: Душанка Обрадовић

Зграда Општине, приземље, канцеларија 12
тел. 8241-656
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.