• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације 2 - О.Ш. "Свети Сава" Штампа
04. април 2016.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Привремени орган градске општине
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-12/2016
Датум: 4.4.2016. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем Привременом органа градске општине Младеновац бр. 03.05.404-12/2016 од 29.3.2016. године, даје следеће:


ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу у 2016. години, ЈН бр. 1/2016, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 1.4.2016. године, Комисија даје следеће појашњење:

Питање бр. 1:

"На стр. 52 конкурсне документације позиција 2 пише ..... одговарајућим КП

Кпитање: колико је ампера кпк 250А или 400А?

Позиција 3 стр. 52: Можете ли нам послати једнополну шему за ДЕА?

Одговор:

КПК је 250А.

Jеднополна шема за ДЕА није садржана у пројектној документацији.

 

Питање бр. 2:

"На страни 49 конкурсне документације се тражи асфалтирање питања:

 - Да ли је асфалт АБ 11?

- Да ли је ризла 0-30мм дебљине слоја 20цм и ризла 0-16.5 дебљине слоја 10цм?"

Одговор:

Асфалт је АБ11, д=5цм.

Подлога је од каменог агрегата 0-31,5мм д=20цм и 0-16,5мм д=10цм.

Питање бр. 3:

"На страни 38 позиција 7 конкурсне документације пише - Набавка и уградња бетонских растер плоча. Произвођачи бетонске галантерије не користе овај назив за своје плоче па вас молим да прецизније дате опис захтеваних плоча?

питање:Да ли се ради о бехатон бетонским плочама?

Одговор:

Ради се о бетонским растер плочама типа К80, произвођача "VIBBET" iz Čačka или сличним, односно одговарајућим.

 

КОМИСИЈА

Момчило Давидовић
Александра Матејић
Наташа Петровић
Мирослав Александрић
Љубиша Добричић